Uchwała nr RGK.0007.73.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 października 2020w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 63 ust. 1 uchwały Nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz.Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2019 r., poz. 6762 z dnia 05.12.2019 r.),uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.73.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 października 2020


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 63 ust. 1 uchwały Nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz.Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2019 r., poz. 6762 z dnia 05.12.2019 r.),uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.73.2020 (199kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (8 października 2020, 10:43:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189