Uchwała nr RGK.0007.83.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2020w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białe Błota Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1, art. 67 ust. 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.83.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2020


w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1, art. 67 ust. 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami) uchwala się co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.83.2020 (783kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (1 grudnia 2020, 12:36:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119