NULL string(0) ""

Uchwała nr I/6/2010Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 listopada 2010w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2010-2014. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.1 28, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 77 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota ( Dz. Urz. z 2008 r. Nr 67, poz. 1116 ze zm.: z 2009 r. Nr 133, poz. 2384 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/6/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 listopada 2010


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2010-2014.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.1 28, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 77 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota ( Dz. Urz. z 2008 r. Nr 67, poz. 1116 ze zm.: z 2009 r. Nr 133, poz. 2384 ) uchwala się, co następuje:


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2010-2014 (19kB) pdf

* zmieniona Uchwałą Nr RGK.0007.84.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 2 sierpnia 2012

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (6 grudnia 2010, 10:47:41)

Ostatnia zmiana: Natalia Zielińska (28 października 2013, 15:43:56)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2376