Uchwała nr IV/21/2010Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2010w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2009/2010. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.: Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 Nr 144 poz.1043,Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658, z 2007 Nr 42 poz. 273, Nr 80, poz. 542,Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 80 poz. 542, Nr181 poz.1292 ,Nr 180 poz.1280, z 2008r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz.1370, z.2009 Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 ), uchwala się co następuje:

Uchwała nr IV/21/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2009/2010.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.: Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 Nr 144 poz.1043,Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658, z 2007 Nr 42 poz. 273, Nr 80, poz. 542,Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 80 poz. 542, Nr181 poz.1292 ,Nr 180 poz.1280, z 2008r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz.1370, z.2009 Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 ), uchwala się co następuje:


w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2009/2010. (27kB) pdf

załącznik nr 1 (6605kB) pdf

załącznik nr 2 (7049kB) pdf

załącznik nr 3 (4932kB) pdf

załącznik nr 4 (4459kB) pdf

załącznik nr 5 (5211kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (10 stycznia 2011, 12:30:28)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (10 stycznia 2011, 15:46:51)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1671