Uchwała nr XXIII/330/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806 , Nr 153 , poz. 1271 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203)

Uchwała nr XXIII/330/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806 , Nr 153 , poz. 1271 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203)


Rada Gminy

uchwala , co następuje :

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

na kwotę                                                                                                            22 106 598,- zł

w tym :

            a/ dochody własne                                      7 451 554,- zł

            b/ udziały w podatkach stanowiących     

                dochód budżetu państwa                          4 303 698,- zł

            c/ subwencje                                              7 278 571,- zł

            d/ dotacje                                                  3 069 675,- zł

            e/dochody z innych źródeł                            3 100,- zł

 

§ 2

 

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 r. na kwotę                                    20 261 598,- zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 .

 

§ 3

 

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1 845 000,- zł .

 

§ 4

 

Ustala się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym , zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 5

 

Ustala się zmiany w wysokościach dotacji z budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem nr 4 .

 

§ 6

 

Ustala się zmiany w planie finansowym środków specjalnych , zgodnie z załącznikiem nr 5 .

 

 

 

 

§ 7

 

Ustala się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska , zgodnie z załącznikiem nr 6 .

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Załącznik do pobrania w formacie Załączniki (129kB) pdf

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

   Bronisław Balcerowski 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 grudnia 2004, 12:28:21)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (15 grudnia 2004, 12:52:00)
Zmieniono: zalacznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2408