Uchwała nr RGK.0007.138.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2010-2014.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 67, poz. 1116 ze zm.: z 2009 r. Nr 133, poz. 2384) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.138.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2010-2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 67, poz. 1116 ze zm.: z 2009 r. Nr 133, poz. 2384) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr I/6/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota, ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2010-2014, zmienionej uchwałą Nr RGK.0007.84.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2010-2014 § 3. otrzymuje brzmienie: 
"§ 3. W skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2010-2014 powołuje się radnych w osobach: 
1) Przewodniczący Andrzej Kieroński 
2) członek Krzysztof Kocikowski 
3) członek Bronisław Balcerowski 
4) członek Janusz Walczyński 
5) członek Marlena Witkowska- Rypina"
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
W związku z wnioskiem radnego Roberta Baranowskiego dotyczącym rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (6 grudnia 2013, 08:33:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473