Uchwała nr XXIV/338/2004Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/338/2004
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota:

1)      w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie w roku 2005 kosztów dzierżawy łącza telekomunikacyjnego i części wynagrodzeń pracowników filii,

2)      w kwocie 347,52 zł na pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzenia pracownika filii za rok 2004. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

Jacek Stojke

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2005, 09:29:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3008