NULL string(0) ""

Uchwała nr RGK.0007.123.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 23 listopada 2018w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 64 ust. 1 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 2042 ze zm.: z 2018r. Uchwała nr RGK.0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018r. poz. 4669) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.123.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 64 ust. 1 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 2042 ze zm.: z 2018r. Uchwała nr RGK.0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018r. poz. 4669) uchwala się, co następuje:


   § 1. Powołuje się radną Annę Banaszek na Przewodniczącą stałej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. 

    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





                                                                Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                             


                                                                            Bronisław Balcerowski




                                                      Uzasadnienie 

Zgodnie z § 64 ust. 1 uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota do kierowania pracami komisji Rada Gminy powołuje spośród członków komisji przewodniczącego.




                                                             Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 


                                                                         Bronisław Balcerowski




Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (27 listopada 2018, 16:17:43)

Ostatnia zmiana: Dominika Kowalska (16 stycznia 2019, 14:31:59)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 545