NULL string(0) ""

Uchwała nr RGK.0007.124.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 23 listopada 2018w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm. poz. 1669.), § 3. pkt 1 oraz § 6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.124.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 23 listopada 2018


w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm. poz. 1669.), § 3. pkt 1 oraz § 6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936), uchwala się co następuje:


   § 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Białe Błota Pana Dariusza Fundatora w wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3840 zł,

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1050 zł,

3) dodatek specjalny zgodnie z § 6. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm. poz. 1669.), i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2018 r. poz. 936)

   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                            Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota                                                               
           Bronisław Balcerowski                                                          UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm. poz. 1669.),wynagrodzenie wójta ustala rada gminy. Zgodnie z cytowaną ustawą o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r, poz. 936) na wynagrodzenie wójta składa się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę oraz określony procentowo dodatek specjalny. Niniejsza uchwała uwzględnia określone przywołanymi przepisami prawa zasady. Jej podjęcie jest konieczne w związku z rozpoczęciem nowej kadencji Wójta Gminy Białe Błota.


                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
   


                                                                       
   Bronisław Balcerowskimetryczka


Opublikował: Dominika Kowalska (27 listopada 2018, 16:22:53)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (16 stycznia 2019, 14:19:50)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 875