NULL string(0) ""

Uchwała nr RGK.0007.126.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2018w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.126.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 4 grudnia 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego obowiązujących na terenie Gminy Białe Błota w 2019 r.:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 480,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 750,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 860,00 zł. 

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) o liczbie osi - 2 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 13 ton - 560,00 zł 

- równej lub wyższej niż 13 ton i mniejszej niż 14 ton - 600,00 zł 

- równej lub wyższej niż 14 ton i mniejszej niż 15 ton - 680,00 zł 

- równej lub wyższej niż 15 ton - 860,00 zł. 

b) o liczbie osi - 3 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 17 ton - 680,00 zł 

- równej lub wyższej niż 17 ton i mniejszej niż 19 ton - 860,00 zł 

- równej lub wyższej niż 19 ton i mniejszej niż 21 ton - 920,00 zł 

- równej lub wyższej niż 21 ton i mniejszej niż 23 tony - 1 160,00 zł 

- równej lub wyższej niż 23 tony i mniejszej niż 25 ton - 1 450,00 zł 

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1 600,00 zł. 

c) o liczbie osi 4 i więcej 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton - 1 060,00 zł 

- równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 27 ton - 1 100,00 zł 

- równej lub wyższej niż 27 ton i mniejszej niż 29 ton - 1 600,00 zł 

- równej lub wyższej niż 29 ton i mniejszej niż 31 ton - 2 340,00 zł 

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 340,00 zł. 

3) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 2, o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) o liczbie osi - 2 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 13 ton - 680,00 zł 

- równej lub wyższej niż 13 ton i mniejszej niż 14 ton - 680,00 zł 

- równej lub wyższej niż 14 ton i mniejszej niż 15 ton - 860,00 zł 

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1 830,00 zł. 

b) o liczbie osi - 3 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 17 ton - 860,00 zł 

- równej lub wyższej niż 17 ton i mniejszej niż 19 ton - 920,00 zł 

- równej lub wyższej niż 19 ton i mniejszej niż 21 ton - 1 160,00 zł 

- równej lub wyższej niż 21 ton i mniejszej niż 23 tony - 1 450,00 zł 

- równej lub wyższej niż 23 tony i mniejszej niż 25 ton - 2 220,00 zł 

- równej lub wyższej niż 25 ton - 2 320,00 zł. 

c) o liczbie osi - 4 i więcej 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton - 1 060,00 zł 

- równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 27 ton - 1 600,00 zł 

- równej lub wyższej niż 27 ton i mniejszej niż 29 ton - 2 630,00 zł 

- równej lub wyższej niż 29 ton i mniejszej niż 31 ton - 3 060,00 zł 

- równej lub wyższej niż 31 ton - 3 060,00 zł. 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 510,00 zł. 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) o liczbie osi - 2 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton - 680,00 zł 

- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton - 860,00 zł 

- równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton - 920,00 zł 

- równej lub wyższej niż 31 ton - 1 950,00 zł. 

b) o liczbie osi - 3 i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton i do 36 ton włącznie - 1 830,00 zł 

- wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 40 ton - 2 010,00 zł 

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2 340,00 zł.


6) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w pkt 5, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) o liczbie osi - 2 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton - 560,00 zł 

- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton - 860,00 zł 

- równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton - 1 600,00 zł 

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 360,00 zł. 

b) o liczbie osi - 3 i więcej 

- równej lub wyższej niż 12 ton i do 36 ton włącznie - 2 360,00 zł 

- wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 40 ton - 2 970,00 zł 

- równej lub wyższej niż 40 ton - 3 060,00 zł. 

7) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

- od 7 ton i poniżej 12 ton - 370,00 zł. 

8) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym: 

a) o liczbie osi - 1 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton - 370,00 zł 

- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton - 460,00 zł 

- równej lub wyższej niż 25 ton - 560,00 zł. 

b) o liczbie osi - 2 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton - 560,00 zł 

- równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 tony - 920,00 zł 

- równej lub wyższej niż 33 tony i do 36 ton włącznie - 1 160,00 zł 

- wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 38 ton - 1 400,00 zł 

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 650,00 zł. 

c) o liczbie osi - 3 i więcej 

- równej lub wyższej niż 12 ton i do 36 ton włącznie - 1 060,00 zł 

- wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 38 ton - 1 100,00 zł 

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 400,00 zł. 

9) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 8, o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym: 

a) o liczbie osi - 1 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton - 370,00 zł 

- równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton - 560,00 zł 

- równej lub wyższej niż 25 ton - 860,00 zł. 

b) o liczbie osi - 2 

- równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 28 ton - 560,00 zł 

- równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 33 tony - 1 400,00 zł 

- równej lub wyższej niż 33 tony i do 36 ton włącznie - 1 830,00 zł 

- wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 38 ton - 1 970,00 zł 

- równej lub wyższej niż 38 ton - 2 330,00 zł. 

c) o liczbie osi - 3 i więcej 

- równej lub wyższej niż 12 ton i do 36 ton włącznie - 1 400,00 zł 

- wyższej niż 36 ton i mniejszej niż 38 ton - 1 510,00 zł 

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 790,00 zł. 

10) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669), w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

- mniejszej niż 22 miejsca - 580,00 zł 

- równej lub większej niż 22 miejsca - 2 130,00 zł. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 

§ 3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                   Bronisław Balcerowski                                                                

                                                                    Uzasadnienie 


Uchwała określa wysokość stawek w podatku od środków transportowych. Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Uchwała realizuje zatem delegację ustawową przewidzianą w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669). Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z dnia 25 lipca 2018 r. poz. 745, ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r., w tym podatku od środków transportowych.
Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 2018r. poz. 702, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6 %). Ponadto w oparciu o dyspozycję zawartą w art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. z 2018r. poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669). Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, minimalne stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy, obowiązujące w następnym roku podatkowym.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej Uchwały jest w pełni uzasadnione.


                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                Bronisław Balcerowski 


metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 grudnia 2018, 10:20:39)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (16 stycznia 2019, 14:41:46)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 609