Uchwała nr RGK.0007.130.2018Rady Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.130.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 4 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:


   § 1. W uchwale nr RGK.0007.120.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023 w § 2 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu: 

„5) Jacek Krzyżanowski”.

   § 2. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Białe Błota. 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                             Bronisław Balcerowski                                                              Uzasadnienie 

Rada Gminy w Białych Błotach uchwałą Nr RGK. 0007.120.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. powołała Komisję Oświaty i Kultury ustalając jej skład osobowy.
Zmiana uchwały polega na dodaniu do składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury radnego Jacka Krzyżanowskiego.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem uzasadnione.
                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota                                                                                      Bronisław Balcerowski


metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (6 grudnia 2018, 11:34:42)

Ostatnia zmiana: Dominika Kowalska (16 stycznia 2019, 14:28:06)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 466