Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa parku maszynowego...." w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Ceramicznej


Dotyczy sprawy znak:  KOŚ.6220.12.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
      Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Białe Błota podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:
„Rozbudowa parku maszynowego, w tym wdrożenie nowej technologii produkcji paneli z podświetleniem o szerokim zastosowaniu. Wdrożenie do produkcji innowacyjnych wysoko wyspecjalizowanych etykiet wielowarstwowych typu peel – off ze znacznym ograniczeniem prześwitu na pierwszej stronie w firmie Novacode Sp. z o.o. zlokalizowanej w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Ceramicznej 15, gmina Białe Błota na działkach o numerach ewidencyjnych: 112/4, 112/3 i 112/2".
 
         Ponadto Wójt Gminy Białe Błota informuje o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Dziedziak (7 czerwca 2019)
Opublikował: Maciej Pastwa (7 czerwca 2019, 12:46:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293