Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów.

ZAWIADOMIENIE  
            Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późń. zm)
 
zawiadamiam
 o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami  w sprawie postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku  Biura Usług Inwestycyjnych „PROJEKT”, działającego w imieniu Inwestora – Gminy Białe Błota, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami ścieków oraz  doprowadzeniem wody  do tłoczni  w miejscowości Łochowice, gm. Białe Błota.
 
Udostępnienie zebranych materiałów zgodnie z art. 10 KPA daje Stronom postępowania możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji  o uwarunkowaniach środowiskowych.
Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 9, ul. Szubińska 7) w terminie 3 dni od daty podania powyższego zawiadomienia do publicznej wiadomości.
    Powyższą informację podano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz w miejscu inwestycji,  zamieszczono ją także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
 
                                Z up. Wójta

                                Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (23 marca 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (23 marca 2009, 12:08:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2074