Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej, KOŚ-7624-9/09

KOŚ-7624-9/09


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 14/2009 dla inwestycji pod nazwą:
przebudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński wraz z budową ścieżki rowerowej.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 22.05.2009 r. znak: OŚ.II.7661/38/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 14.05.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-9/09).
 
 
                                                                             Z up. Wójta

                                                                       Magdalena Wajchert
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Białe Błota i Trzciniec
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (19 sierpnia 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (21 sierpnia 2009, 09:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1732