Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Proejktu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Białe Błota w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późń. zm.),  informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pod nazwą:


„Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Białe Błota w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”


Projekt założeń  wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni. W tym czasie zgodnie z art. 19 ust. 7 w/w ustawy osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
Z opracowaniem można się zapoznać w dniach 16.09.2009 r. do 1.10.2009 włącznie, w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, pok. nr 9 lub 4, ul. Szubińska 7, w godzinach pracy urzędu. 
 
                                                                                   Z-ca Wójta
                                                                              Krzysztof Jankowski
 
 
 
 
 
Podano do publicznej wiadomości:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablice ogłoszeń wszystkich sołectw w gminie Białe Błota.
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (16 września 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (16 września 2009, 09:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2253