Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 21/2009

ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 21/2009 dla inwestycji pod nazwą:


Projekt odcinka ul. Centralnej w Białych Błotach.


 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Starosty Bydgoskiego (postanowienie  z dnia 07.10.2009 r. znak: OŚ.II.7660/100/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (opinia z dnia 29.09.2009 r. znak: N.NZ-40-BB-27/09).
 
 
                                                                                    Z up. Wójta

                                                                                 Magdalena Wajchert
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa  Białe Błota
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)  
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (4 listopada 2009)
Opublikował: Magdalena Wajchert (4 listopada 2009, 10:44:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1604