Zawiadomienie z dnia 12.02.2010 r.

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ-7624-29/08/09/2010ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art. 90 oraz art. 94 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o odroczeniu terminu rozprawy administracyjnej zaplanowanej na dzień 15 lutego 2010 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu, w przedmiocie prowadzonego przed Wójtem postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą:
„budowa  zakładu produkcji szyb zespolonych przy ul. Kościelnej  w Cielu  na działce o numerze ewidencyjnym 95,  gm. Białe Błota”.

Jednocześnie zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu rozprawy, która została zaplanowana  na dzień 8 marzec 2010 r. o godzinie 11.00 w pokoju nr 9, w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.
W związku z powyższym wzywa się Strony niniejszego postępowania do złożenia  przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników. 
 
 
 
 
                                                                                Z up. Wójta
                                                                           Magdalena Wajchert
                                                                 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 
 
 

 
 
Otrzymują:

strony postępowania według rozdzielnika.
tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.
tablica ogłoszeń sołectwa Ciele.
strona internetowa: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (12 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (12 lutego 2010, 13:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1703