Zawiadomienie, znak: KOŚ-7624-60/09/2010

WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA
 
KOŚ-7624-60/09/2010


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 4/2010 dla inwestycji pod nazwą:


rozbudowa zakładu BIN-MONTAŻ na terenie działki nr 144/17 położonej w Białych Błotach, gm. Białe Błota oraz wyposażenie go w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji konstrukcji stalowych.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
 
 
 
                                                                        Z up. Wójta

                                                                    Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (25 marca 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (25 marca 2010, 09:31:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1688