Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 5/2010

KOŚ-7624-15/2010


ZAWIADOMIENIE  
            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 5/2010 dla inwestycji pod nazwą:
rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 050605C – ul. Zabytkowej w Przyłękach, gm. Białe Błota wraz ze ścieżką rowerową oraz kanalizacją deszczową.
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
 
 
                    Z up. Wójta
                              Magdalena Wajchert
                                Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (8 kwietnia 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (18 czerwca 2010, 13:52:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1659