Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/2010

KOŚ-7624-29/08/09/2010


ZAWIADOMIENIE  


            Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),  podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji  środowiskowej nr 7/2010 dla inwestycji pod nazwą:
 „produkcja szyb zespolonych przy ul. Kościelnej  w Cielu  na działce o numerze ewidencyjnym 95,  gm. Białe Błota”
 
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy,  w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
 
 

                                                                        Z up. Wójta
                                                                    Magdalena Wajchert
                                                          Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (4 maja 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (18 czerwca 2010, 13:55:47)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wajchert (18 czerwca 2010, 14:01:13)
Zmieniono: popr.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1680