Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 21/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                           ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 21/2010 dla inwestycji pod nazwą:
„adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na stację obsługi pojazdów oraz budowa parkingu dla cystern samochodowych na działkach nr 12/6 i 12/21 w Zielonce, gm. Białe Błota. ”.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


                                                                      Z up. Wójta

                                                                   Magdalena Wajchert

                                                          Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (17 grudnia 2010)
Opublikował: Magdalena Wajchert (21 grudnia 2010, 10:25:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1655