Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach

  ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 4/2011 dla inwestycji pod nazwą:
„budowa nawierzchni na ulicach: Całej, Dalekiej, Daliowej, Drzewnej, Duńskiej, Żaków w miejscowości Białe Błota”.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.


                      Z up. Wójta

                                                                Magdalena Wajchert

metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (24 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (18 kwietnia 2011, 12:21:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554