Zawiadomienie - zebranie dowodów KOŚ.6220.3.2011

                                             ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późń. zm)                                               zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku z dnia z dnia 15.02.2011 r. Powiatu Bydgoskiego (uzupełnionego w dniu 08.07.2011 r.), sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński od km 6+700 do km 9+285,54”.


Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 7, ul. Szubińska 7) w terminie 1 dnia roboczego od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Po upłynięciu powyższego terminu dla wnioskowanego przedsięwzięcia w oparciu o zebrane materiały zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.                     

                                                                     Z up. Wójta

                                                                 Magdalena Wajchert

Otrzymują:

1. Starosta Bydgoskiego

2. a/a.


Podano do publicznej wiadomości:
- poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
oraz zamieszczenie postanowienia na oficjalnej stronie BIP-u
Urzędu: www.bip.bialeblota.pl
metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (19 lipca 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (19 lipca 2011, 11:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1476