Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, KOŚ.6220.26.2011

  Białe Błota, dnia 21.11.2011 r.

KOŚ.6220.26.2011
ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późń. zm)


zawiadamiam


o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku z dnia z dnia 18.07.2011 r. Powiatu Bydgoskiego reprezentowanego przez Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości 3,45 km”.


Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 7, ul. Szubińska 7) w terminie 3 dni roboczych od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Po upłynięciu powyższego terminu dla wnioskowanego przedsięwzięcia w oparciu o zebrane materiały zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.                                                                               Z up. Wójta

                                                                             Magdalena Wajchert

                                                                  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Otrzymują:

1. Starosta Bydgoskiego

2. BID s.c.

3. a/a.


Podano do publicznej wiadomości:
- poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
- zamieszczenie postanowienia na oficjalnej stronie BIP-u Urzędu: www.bip.bialeblota.pl


metryczka


Wytworzył: Magdalena Wajchert (21 listopada 2011)
Opublikował: Magdalena Wajchert (22 listopada 2011, 12:23:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691