informacja o wydaniu decyzji środowiskowej nr 4/2012Białe Błota, dnia 29.03.2012 r.


WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.37.2012.KOŚ
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 4/2012 dla inwestycji pod nazwą:
„budowa 32 domów jednorodzinnych wolnostojących z dachem dwuspadzistym o powierzchni 100-150 m2 na terenie działek nr 168/28, 168/33 położonych w Zielonce, gm. Białe Błota”Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią i uzgodnieniem: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.                                                                                     /-/ Z-ca Wójta

                                                                                   Jan Jaworski
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

tablicy ogłoszeń sołectwa Zielonka.

stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (29 marca 2012)
Opublikował: Magdalena Wajchert (6 kwietnia 2012, 10:49:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Wajchert (24 kwietnia 2012, 11:43:19)
Zmieniono: nr 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1370