zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej

 


Białe Błota, dnia 04.06.2013 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.29.2013.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 6/2013 umarzającej postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:

Realizacja inwestycji wdrożeniowej w firmie Gorden polegającej na zakupie 2 halprodukcyjnych trwale połączonych, o łącznej powierzchni 2832 m2, zlokali

zowanych w Białych Błotach, zawierających suwnice o udżwigach 16 t i 3 t,

 a także na wdrożeniu własnej, nowej technologii rozdrabniania biomasy

 nie stosowanej na świecie dłużej niż trzy lata oraz uruchomienie na jej podstawie

produkcji nowych produktów – dyskowych mikronizatorów biomasy na działkach

nr 83/19 i 83/27 położonych w Białych Błotach przy ul. AzalowejPonadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.Z up. Wójta

/-/ Anna Rywak

Sekretarz Gminy
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (4 czerwca 2013)
Opublikował: Anna Zdunek (4 czerwca 2013, 09:22:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1669