zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 


Białe Błota, dnia 04.06.2013 r.


WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA


OŚ.6220.29.2013.KOŚ

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr 5/2013 umarzającej postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:

Realizacja inwestycji wdrożeniowej w firmie HYDRAPRESS polegającej

 na wdrożeniu własnej, nowej technologii rozdrabniania opon, nie

stosowanej na swiecie dłużej niż trzy lata oraz uruchomienie na jej

 podstawie produkcji nowych produktów – linii

technologicznych rozdrabniania opon wysokoenergetycznym

 multistrumieniowym dezintegratorem wodnym na działkach nr

83/22 i 83/24 położonych w Białych Blotach przy ul. AzalowejPonadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.Z up. Wójta

/-/ Anna Rywak

Sekretarz GminyPodano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.

  2. stronie internetowej Urzędu: www.bip.bialeblota.pl (zakładka: decyzje środowiskowe)


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (4 czerwca 2013)
Opublikował: Anna Zdunek (4 czerwca 2013, 09:25:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1452