wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Białe Błota, dnia 26.01.2017 r.

Wójt Gminy

Białe Błota


KOŚ.6220.1.2017


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13.01.2017 r. Pana Janusz Mikielskiego Pracownia Projektowa ATOR działającego w imieniu Belma Accessiories Systems Sp. z o. o. ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa obiektu magazynowego w technologii namiotowej i wiaty stalowej na terenie Belma Accessiories Systems Sp. z o. o. ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, obręb geodezyjny Białe Błota"Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.    Z up. Wójta

    /-/ Anna Zdunek

      Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (26 stycznia 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (27 stycznia 2017, 13:53:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416