zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 09.02.2017 r.

Wójt Gminy

Białe Błota


KOŚ.6220.2.2017


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25.01.2017 r. Pani Adriany Koniarz, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adriana koniarz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Stawowej 59 lok. 25, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych oraz odpadów gleby i ziemi na działce nr 146/10, obręb geodezyjny Białe Błota"Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.    Z up. Wójta

    /-/ Anna Zdunek

      Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (9 lutego 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (9 lutego 2017, 14:02:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635