zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działce 255/4 położonej w Lisim Ogonie

Białe Błota, dnia 01.03.2017 r.

Wójt Gminy

Białe Błota


KOŚ.6220.6.2017


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 16 lutego 2017 r. (wpływ 20.02.2017 r.) Pana Rafała Jacewicza, działającego w imieniu Raben Real Estate Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 1, Robakowo, 62-023 Gądki, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym na działce nr 255/4 obręb geodezyjny Lisi Ogon"Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.    Z up. Wójta

    /-/ Anna Zdunek

      Kierownik Referatu Ochrony Środowiska


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (1 marca 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (1 marca 2017, 11:38:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362