wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowej na działce 67/5 LP w Białych Błotach

Białe Błota, dnia 08.03.2017 r.

Wójt Gminy

Białe Błota


KOŚ.6220.11.2017


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 16 lutego 2017 r. Pana Andrzeja Białkowskiego Zastępcy Nadleśniczego, działającego w imieniu Nadleśnictwa Bydgoszcz ul. Sosonowa 9, 86-005 Białe Błota, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:Wykonanie otworu studziennego na terenie Leśnej Szkółki Zespolonej, zlokalizowanego na działce nr 67/5 w Białych Błotach, gm. Białe Błota"Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Z up. Wójta

-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska


Otrzymują:

  1. Nadleśnictwo Bydgoszcz

    ul. Sosonowa 9

    86-005 Białe Błota

  2. Województwo Kujawsko – Pomorskie

    ul. Plac Teatralny 2

    87-100 Toruń - (działka sąsiednia 110/1 w Białych Błotach - droga)

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (8 marca 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (8 marca 2017, 14:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419