zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.05.2017 r.

Białe Błota, dnia 15.05.2017 r.

Wójt Gminy

Białe Błota


KOŚ.6220.24.2017


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 21 kwietnia 2017 r. Pana Arkadiusza Skotarczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANS-STAL" Arkadiusz Skotarczak z siedzibą przy ul. Niklowej 4, 85-453 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:Uruchomienie instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota"Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (15 maja 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (15 maja 2017, 13:37:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415