zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


BiałeBłota,dnia16.05.2017 

 

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.1.2017

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:Budowa obiektu magazynowego w technologii namiotowej i wiaty stalowej na terenie Belma Accessiories Systems Sp. z o. o. ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, obręb geodezyjny Białe Błota"

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.

 

   Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (16 maja 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (16 maja 2017, 10:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 372