zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działce nr 168/31 w Lisim Ogonie

Białe Błota, dnia 23.06.2017 r.

Wójt Gminy

Białe Błota


KOŚ.6220.29.2017


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.)zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 19 czerwca 2017 r. Pana Krzysztofa Wesołowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Transtextil Krzysztof Wesołowski z siedzibą przy ul. Szuwarowej 8 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:Zmiana sposobu użytkowania części budynku położonego na działce nr 168/31 obręb geodezyjny Lisi Ogon na cele związane z przetwarzeniem (odzyskiem) odpadów o kodach 20 01 10 – odzież i 20 01 11 - tekstylia"Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (23 czerwca 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (23 czerwca 2017, 12:50:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319