zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 5/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota,16.08.2017 r.

 

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.11.2017

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:Wykonanie otworu studziennego na terenie Leśnej Szkółki Zespolonej, zlokalizowanego na działce nr 67/5 w Białych Błotach, gm. Białe Błota"
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

  


metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (16 sierpnia 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (16 sierpnia 2017, 11:01:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 322