Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/2017

Białe Błota, dnia 17.08.2017 r.

 

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

OŚ.6220.38.2016.KOŚ

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:Elektrownia Fotowoltaiczna „Kruszyn Krajeński” na działkach o numerach ewidencyjnych 16/1 i 17/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (17 sierpnia 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (17 sierpnia 2017, 10:21:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320