zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 8/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 04.10.2017 r.

 

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.6.2017

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:

Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym na działce nr 255/4 obręb geodezyjny Lisi Ogon"
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.

Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (4 października 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (4 października 2017, 11:58:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519