zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dz. nr 38/2 w Kruszynie Krajeńskim

Białe Błota, dnia 22.11.2017 r.

Wójt Gminy

Białe Błota


KOŚ.6220.50.2017


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257)zawiadamiam


o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 10 października 2017 r. (wpływ: 20.10.2017 r.) Pana Jana Czubaj - Pracownia Projektowa E.J. Czubaj s.c. z siedzibą prz ul. Legnickiej 18 B, Bydgoszcz pełnomocnika Pana Jerzego Moskała, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na dz. Nr 38/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe BłotaJednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (22 listopada 2017)
Opublikował: Anna Zdunek (22 listopada 2017, 13:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418