zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - BOHAMET SA

Białe Błota, dnia 16.01.2018 r.

Wójt Gminy

Białe Błota

KOŚ.6220.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)

 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13 grudnia 2017 r. (uzup. 11.01.2018 r.) Pana Andrzeja Schmidta reprezentującego Biuro Projektowo-Consultingowe EKOTER Andrzej Schmidt ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz, działającego w imieniu „BOHAMET" Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 2, Ciele, 86-005 Białe Błota, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa automatycznej linii wannowej do przygotowania powierzchni aluminium i malowania proszkowego z wykorzystaniem istniejącej zabudowy produkcyjnej wraz z dobudową pomieszczenia przeznaczonego na neutralizator ścieków, na terenie zakładu produkcyjnego „BOHAMET" Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 2, Ciele, 86-005 Białe Błota, zlokalizowanego na działkach nr 89/3, 89/4 i 95 obręb geodezyjny Ciele”

 

Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (16 stycznia 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (16 stycznia 2018, 13:51:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493