zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2018

Białe Błota, dnia 08.03.2018 r.

 

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.42.2017

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:

Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.
Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (8 marca 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (8 marca 2018, 15:06:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470