Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy NOVACODE Sp. z o.o.

Białe Błota, dnia 28 maja 2018 r. 
Wójt Gminy
Białe Błota
KOŚ.6220.12.2018

 
  
ZAWIADOMIENIE 
Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 11 maja 2018 r. (uzupełniony  25 maja 2018 r.), Pana Marka Ziębickiego, Członka Zarządu firmy NOVACODE Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 15, Kruszyn Krajeński, 86-005 Białe Błota, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Rozbudowa zakładu, obejmująca: utworzenie magazynu wysokiego składowania, zwiększeniu ilości zespołów drukujących oraz utworzeniu pomieszczeń przygotowalni sit, mieszalni i magazynu farb, na terenie zakładu NOVACODE Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 15, Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota – działki o numerze ewidencyjnym 112/2 i 112/4 obręb Kruszyn Krajeński”. 

Jednocześnie na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota, (pok. nr 6, ul. Szubińska 57) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
  

  
Z up. Wójta 
/-/ Anna Zdunek 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (28 maja 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (28 maja 2018, 14:22:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773