Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej dla inwestycji pn. Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów na terenie należącym do PUK TARO Sp. z o.o. – działka nr ewid. 258/20, Lisi Ogon, gm. Białe BłotaBiałe Błota, dnia 31 lipca 2018 r.
WÓJT GMINY
BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.32.2017
 
  
ZAWIADOMIENIE 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: 
  
„Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług komunalnych TARO Sp. z o.o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona w obrębie geodezyjnym Lisi Ogon, gm. Białe Błota”.

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.


Z up. Wójta
/-/ Anna Zdunek
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (31 lipca 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (31 lipca 2018, 12:42:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 472