zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 5/2018

Białe Błota, dnia 23.10.2018 r.

 

WÓJT GMINY

BIAŁE BŁOTA

KOŚ.6220.50.2017

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na działce nr 38/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota”

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentami sprawy.

Z up. Wójta

/-/ Anna Zdunek

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (23 października 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (23 października 2018, 14:04:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374