Przetarg pisemny nieograniczony pn.„Sprzedaż autobusów szkolnych_2”


Ogłoszenie
Wójt Gminy Białe Błota ogłasza przetarg pisemny nieograniczony pn.
„Sprzedaż autobusów szkolnych”

 
1.      Przedmiotem przetargu są następujące pojazdy:
 
a)         Autobus marki SETRA
- marka, typ, model pojazdu:             SETRA S 319UL
- nr rejestracyjny:                               CBYTT92
- rok produkcji:                                  2000   
- data pierwszej rejestracji:                 01.01.2000 r.
- dopuszczalna masa całkowita:         24 000 kg
- numer identyfikacyjny VIN:              WKK32900001010479
- pojemność / moc silnika:                11967 cm3 / 257kN
- liczba miejsc:                                 70+30
- liczba osi:                                         3
- cena minimalna:                               90 000,00 zł.
 
b)        Autobus marki SETRA
- marka, typ, model pojazdu:             SETRA S 319UL
- nr rejestracyjny:                               CBYTT93
- rok produkcji:                                  2000   
- data pierwszej rejestracji:                 01.01.2000 r.
- dopuszczalna masa całkowita:         24 000 kg
- numer identyfikacyjny VIN:              WKK32900001010547
- pojemność / moc silnika:                 11967 cm3 / 257kN
- liczba miejsc:                                  70+30
- liczba osi:                                         3
- cena minimalna:                               90 000,00 zł.
 
2. Sprzedaż autobusów nie podlega ustawie o podatku VAT, w związku z tym Nabywca otrzyma fakturę z adnotacją, że sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT.
3. Nabywca zobowiązuje się do podpisania rezygnacji z polisy OC.
4. Jeśli przepisy prawa wymagają uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych podatek ten zobowiązuje się uiścić Nabywca.
5. Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do zapłaty należności za pojazd w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu na rachunek bankowy podany przez Sprzedającego. Nieuregulowanie należności w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy oraz powiadomieniem pierwszego z listy przegranych ofert o możliwości nabycia pojazdu.
6. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyniku przetargu odbędzie się w dniu 29.02.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Białych Błotach, biurze Rady Gminy (pokój nr 18).
7. Termin oględzin przedmiotu przetargu należy ustalić w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota, pokój 117, lub pod numerem telefonu 52 349 45 04 (Patrycjusz Migawa).
8. Cena ofertowa nie może być niższa od ceny minimalnej.
9. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na poszczególne pojazdy.
10.Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota do dnia 29.02.2016 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusów szkolnych” - NIE OTWIERAĆ !
11.  Wybraną ofertą będzie oferta zawierająca najwyższą cenę.
12.  Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy.
13.  Wójt Gminy Białe Błota może przetarg odwołać bez podania przyczyny.
14.  Własność przedmiotu przetargu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu należności.
Formularz ofertowy (18kB) word
Umowa kupna (21kB) word

metryczka


Wytworzył: Patrycjusz Migawa (12 lutego 2016)
Opublikował: Andrzej Pasek (12 lutego 2016, 10:53:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626