Ogłoszenie z dnia 18 października 2016 r. Wójt Gminy Białe Błota ogłasza przetarg pisemny nieograniczony pn. „Sprzedaż autobusów szkolnych”


Ogłoszenie
z dnia 18 października 2016 r.
Wójt Gminy Białe Błota ogłasza przetarg pisemny nieograniczony pn.
„Sprzedaż autobusów szkolnych”
 
1.Przedmiotem przetargu są następujące pojazdy:
 
a) Autobus marki SETRA
- marka, typ, model pojazdu:            SETRA S 319UL
- nr rejestracyjny:                            CBYTT92
- rok produkcji:                                2000   
- data pierwszej rejestracji:               01.01.2000 r.
- dopuszczalna masa całkowita:         24 000 kg
- numer identyfikacyjny VIN:             WKK32900001010479
- pojemność / moc silnika:                 11967 cm3 / 257kN
- liczba miejsc:                                  70+30
- liczba osi:                                        3
- cena minimalna:                              70 000,00 zł
 
b) Autobus marki SETRA
- marka, typ, model pojazdu:             SETRA S 319UL
- nr rejestracyjny:                             CBYTT93
- rok produkcji:                                 2000   
- data pierwszej rejestracji:                01.01.2000 r.
- dopuszczalna masa całkowita:          24 000 kg
- numer identyfikacyjny VIN:              WKK32900001010547
- pojemność / moc silnika:                 11967 cm3 / 257kN
- liczba miejsc:                                  70+30
- liczba osi:                                       3
- cena minimalna:                              70 000,00 zł
 
2.Sprzedaż autobusów nie podlega ustawie o podatku VAT, w związku z tym Nabywca otrzyma fakturę z adnotacją, że sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT.
3.Nabywca zobowiązuje się do podpisania rezygnacji z polisy OC.
4.Nabywca będący przedsiębiorcą załącza do oferty aktualny odpis z Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
5.Jeśli przepisy prawa wymagają uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych podatek ten zobowiązuje się uiścić Nabywca.
6.Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do zawarcia pisemnej umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu oraz do zapłaty należności za pojazd w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży przelewem na rachunek bankowy podany przez Sprzedającego. Nieuregulowanie należności w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy oraz powiadomieniem pierwszego z listy przegranych ofert o możliwości nabycia pojazdu.
7.Otwarcie ofert i ogłoszenie wyniku przetargu odbędzie się w dniu 03.11.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Białych Błotach, w biurze Rady Gminy (pokój nr 18).
8.Termin oględzin przedmiotu przetargu należy ustalić w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota, pokój 117, lub pod numerem telefonu 52 349 45 04 (Patrycjusz Migawa).
9.Cena ofertowa nie może być niższa od ceny minimalnej.
10.Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na poszczególne pojazdy.
11.Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Ogłoszenia.
12.Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota do dnia 03.11.2016 r. do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusów szkolnych” - NIE OTWIERAĆ!
13.Wybraną ofertą będzie oferta zawierająca najwyższą cenę.
14.Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy.
15.Wójt Gminy Białe Błota może przetarg odwołać bez podania przyczyny.
16.Własność przedmiotu przetargu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu należności.
Formularz ofertowy (18kB) word
Wzór umowy (21kB) word
Protokół Komisji Przetargowej (118kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Patrycjusz Migawa (18 października 2016)
Opublikował: Andrzej Pasek (18 października 2016, 16:08:07)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (14 listopada 2016, 09:58:19)
Zmieniono: Aktualizacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 519