Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

***UWAGA***ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT***Budowa ul. Kadetów w Białych Błotach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.94.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 19 stycznia 2021  10:00

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowy ulicy Pogodnej w Cielu wraz z projektem kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Projekt i budowa ulicy Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.100.2020.KZP
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 stycznia 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)