Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Opracowanie projektu przebudowy sieci oświetlenia drogowego polegającego na likwidacji zbędnych szafek elektrycznych

Znak sprawy: RZP.271.96.2020.ZP3 Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem: [...]

***UWAGA***ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT***Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota RZP.271.99.2020.ZP1

Znak sprawy: RZP.2710.99.2020.ZP1 Białe Błota, dnia 28.12.2020 r. Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem: [...]

"Dostawa artykułów biurowych i kopert, z podziałem na części."

Znak sprawy: RZP.271.97.2020.ZP3  Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem: [...]

Dostawa 10m3 oleju napędowego grzewczego rocznie z dowozem do Żłobka Gminnego „U misia” w Łochowie na lata 2021-2022

Znak sprawy: 1/2020 Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod [...]

Wyłapywanie bezdomnych oraz wolno żyjących zwierząt na terenie Gminy Białe Błota RZP.271.95.2020.ZP1

Znak sprawy: RZP.271.95.2020.ZP1   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wyłapywanie bezdomnych oraz wolno żyjących zwierząt na terenie Gminy Białe Błota ”.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o [...]

Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej w okresie 01.01.2021 r.- 31.05.2021 r.

Znak sprawy: RZP.271.86.2020.ZP3Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod [...]

"Zakup samochodu dostawczego 6-7 osobowego z otwartą przestrzenią ładunkową typu Doka."

Znak sprawy: RZP.271.92.2020.ZP3Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod [...]

Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wycieczkowej w Łochowie.

Znak sprawy: RZP.271.83.2020.ZP3 W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania, poniżej załączono treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie [...]

„Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Znak sprawy: RZP.271.84.2020.ZP3 Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod [...]

Zakup samochodu dostawczego 6-7 osobowego z otwartą przestrzenią ładunkową typu Doka.

Znak sprawy: RZP.271.81.2020.ZP3   W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w załączeniu poniżej. Opis [...]

Wykonanie planu aglomeracji Białe Błota w części opisowej i graficznej.

Wójt Gminy Białe Błota zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) tj. poniżej 30 tys. euro, na zadanie pn.: „Wykonanie planu aglomeracji Białe Błota [...]

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota,

Znak sprawy: RZP.271.76.2020.KZP   Białe Błota, dnia 22.09.2020r.     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota.”.   Dotyczy postępowania o [...]

Zakup, dostawa i montaż minirampy- zgodnie z projektem zagospodarowania skateparku na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach przy ul. Zabytkowej 5 w ramach zadania pn. „Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym w Przyłękach

Znak sprawy: RZP.271.75.2020.ZP1 Białe Błota, dnia 21.09.2020 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Zakup, dostawa i montaż minirampy- zgodnie z projektem zagospodarowania skateparku na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach [...]

"Dostawa i montaż gablot informacyjnych na terenie Gminy Białe Błota" nr sprawy RZP.271.73.2020.ZP1

Znak sprawy: RZP.271.73.2020.ZP1 Białe Błota, dnia 11.09.2020 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Dostawa i montaż gablot informacyjnych na terenie Gminy Białe Błota.”   Dotyczy postępowania o udzielenie [...]

„Dostawa i montaż gablot informacyjnych na terenie Gminy Białe Błota.”- UNIEWAŻNIONY

Znak sprawy: RZP.271.72.2020.ZP3 Białe Błota, dnia 31.08.2020 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Dostawa i montaż gablot informacyjnych na terenie Gminy Białe Błota.”   Dotyczy postępowania o udzielenie [...]

„Wykonanie I etapu peronu dla istniejącego przystanku autobusowego w Przyłękach.”

Znak sprawy: RZP.271.69.2020.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wykonanie I etapu peronu dla istniejącego przystanku autobusowego w Przyłękach”   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o [...]

„Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota.”.

Znak sprawy: RZP.271.67.2020.ZP3  ZAPYTANIE OFERTOWE   „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota.”   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej [...]

„Wykonanie I etapu peronu dla istniejącego przystanku autobusowego w Przyłękach”

Znak sprawy: RZP.271.59.2020.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wykonanie I etapu peronu dla istniejącego przystanku autobusowego w Przyłękach”   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o [...]

„Wykonanie kostki brukowej na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie.”

Znak sprawy: RZP.271.58.2020.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wykonanie kostki brukowej na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie.”   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia [...]

„Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota.”

Znak sprawy: RZP.271.54.2020.ZP3      ZAPYTANIE OFERTOWE   „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota.”   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o [...]

Odnowienie oznakowania poziomego dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Białe Błota.

Znak sprawy: RZP.271.53.2020.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Odnowienie oznakowania poziomego dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Białe Błota.”   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Wykonanie kostki brukowej na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie.

Znak sprawy: RZP.2710.49.2020.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wykonanie kostki brukowej na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie.”.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia [...]

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Murowańcu.”

Znak sprawy: RZP.2710.51.2020.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Murowańcu.”   Dotyczy postępowania o udzielenie [...]

RZP.271.40.2020.ZP2 *** Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla następującej inwestycji: Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III

Znak sprawy: RZP.271.40.2020.ZP2 Białe Błota, dnia 17.04.2020 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla następującej inwestycji: Budowa oświetlenia dróg na [...]

RZP.2710.39.2020.ZP2 ** Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie i wyposażenie Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie

Znak sprawy: RZP.2710.39.2020.ZP2 Białe Błota, dnia 17.04.2020 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na [...]

„Projekt budowy sceny wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Dębowej w Łochowie”.

Znak sprawy: RZP.271.30.2020.ZP3ZAPYTANIE OFERTOWE   „Projekt budowy sceny wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Dębowej w Łochowie”.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości [...]

Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej- projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury w Kruszynie Krajeńskim- etap I – opracowanie dokumentacji projektowej

Znak sprawy: RZP.271.29.2020.ZP3 ZAPYTANIE OFERTOWE   „Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej- projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury w Kruszynie Krajeńskim- etap I – opracowanie dokumentacji [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota.

Znak sprawy: RZP.271.28.2020.ZP3ZAPYTANIE OFERTOWE   „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota.”   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości [...]

RZP.2710.23.2020.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie i wyposażenie Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie

Znak sprawy: RZP.2710.23.2020.ZP2 Białe Błota, dnia 10.03.2020 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na [...]

RZP.271.22.2020.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla inwestycji pn. modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota

Znak sprawy: RZP.271.22.2020.ZP2 Białe Błota, dnia 10.03.2020 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla inwestycji pn. modernizacja oraz budowa oświetlenia [...]

RZP.271.20.2020.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla następującej inwestycji: Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III

Znak sprawy: RZP.271.20.2020.ZP2 Białe Błota, dnia 09.03.2020 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla następującej inwestycji: Budowa oświetlenia dróg na [...]

„Zakup paliw do samochodów służbowych oraz do sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota”.

Znak sprawy: RZP.271.18.2020.ZP3    ZAPYTANIE OFERTOWE   „Zakup paliw do samochodów służbowych oraz do sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe [...]

Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim

Znak sprawy: RZP.2710.17.2020.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim”.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości [...]

RZP.2710.15.2020.ZP2; ZAPYTANIE OFERTOWE; Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie i wyposażenie Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie

Znak sprawy: RZP.2710.15.2020.ZP2 Białe Błota, dnia 26.02.2020 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na [...]

„Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Zabytkowej w Przyłękach”.

Znak sprawy: RZP.2710.16.2020.ZP3ZAPYTANIE OFERTOWE   „Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Zabytkowej w Przyłękach”.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona [...]

RZP.271.13.2020.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla inwestycji pn. modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota”.

Znak sprawy: RZP.271.13.2020.ZP2   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej dla inwestycji pn. modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe [...]

RZP.2710.11.2020.ZP2 - ZAPYTANIE OFERTOWE Wycena nieruchomości z pominięciem renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w latach 2020-2021

Znak sprawy: RZP.2710.11.2020.ZP2 Białe Błota, dnia 07.02.2020 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wycena nieruchomości z pominięciem renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w [...]

RZP.2710.10.2020.ZP2 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Wypompowanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z ulic i działek drogowych na terenie GBB

Znak sprawy: RZP.2710.10.2020.ZP2 Białe Błota, dnia 31.01.2020 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wypompowanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z ulic i działek drogowych na terenie [...]

„Wypompowanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z ulic i działek drogowych na terenie Gminy Białe Błota”.

Znak sprawy: RZP.2710.5.2020.ZP3  ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wypompowanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z ulic i działek drogowych na terenie GBB”.     Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Dostawa materiałów biurowych.

Znak sprawy: RZP.2710.3.2020.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Dostawa artykułów biurowych”.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych [...]

„Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka i Prądki wraz z częścią kosztową.”

Znak sprawy: RZP.2710.107.2019.ZP3     ZAPYTANIE OFERTOWE     „Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka i Prądki wraz z częścią [...]

Dostawa artykułów biurowych i kopert, z podziałem na części.

Znak sprawy: RZP.2710.104.2019.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Dostawa artykułów biurowych i kopert, z podziałem na części”.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej tj. budowy magistrali wodociągowej.

Znak sprawy: RZP.2710.103.2019.ZP3     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej tj. budowy magistrali wodociągowej w miejscowości Łochowo, Drzewce (odcinek [...]

Znak sprawy: RZP.271.101.2019.ZP2 ; zapytanie ofertowe pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Znak sprawy: RZP.271.101.2019.ZP2 Białe Błota, dnia 27.11.2019 r.   ZAPYTANIE  OFERTOWE   Dostawa materiałów eksploatacyjnych Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej [...]

Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka i Prądki wraz z częścią kosztową.

Znak sprawy: RZP.2710.98.2019.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE  „Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka i Prądki wraz z częścią kosztową.”   Dotyczy postępowania o [...]

Dostawa mebli biurowych, z podziałem na części.

Znak sprawy: RZP.2710.88.2019.ZP3ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa mebli biurowych, z podziałem na części”.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych [...]

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota

Znak sprawy: RZP.2710.87.2019.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Białe Błota.”   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż [...]

Wykonanie elementów małej architektury w ramach Otwartej Strefy Aktywności OSA 2019 w miejscowości Ciele na działce o nr ewidencyjnym 97/2.

Znak sprawy: RZP.2710.82.2019.ZP3     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wykonanie elementów małej architektury w ramach Otwartej Strefy Aktywności OSA 2019 w miejscowości  Ciele na działce o nr ewidencyjnym [...]

Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części.

Znak sprawy: RZP.2710.81.2019.ZP3     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części”.   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej tj. budowy kanalizacji sanitarnej, przepompowni wód deszczowych P10 i P16 wraz z przyłączami wodociągowymi.

Znak sprawy: RZP.2710.83.2019.ZP3     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej tj. budowy kanalizacji sanitarnej, przepompowni wód deszczowych P10 i P16 wraz z [...]

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach o budynek Gminnego Centrum Kultury.

Znak sprawy: RZP.2710.70.2019.ZP3    ZAPYTANIE OFERTOWE     „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w [...]

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na zaprojektowaniu bezpiecznego przejścia po trasie istniejącego przedeptu koło stawu wzdłuż płotu cmentarza.

Znak sprawy: RZP.2710.69.2019.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Projekt ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach - dz. nr [...]

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Osiedle 4e na budynek dziennego domu pomocy i świetlicy wiejskiej.”

Znak sprawy: RZP.2710.74.2019.ZP3 ZAPYTANIE OFERTOWE    „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Osiedle 4e na budynek [...]

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na zaprojektowaniu kompletnej dokumentacji przepompowni wód deszczowych wraz z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu

Znak sprawy: RZP.2710.73.2019.ZP3       ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Projekt przepompowni wód deszczowych wraz z wylotem do Kanału Noteckiego [...]

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Osiedle 4e na budynek dziennego domu pomocy i świetlicy wiejskiej.

Znak sprawy: RZP.2710.61.2019.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE     „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Osiedle 4e [...]

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na zaprojektowaniu kompletnej dokumentacji przepompowni wód deszczowych wraz z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu.

Znak sprawy: RZP.2710.59.2019.ZP3  ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Projekt przepompowni wód deszczowych wraz z wylotem do Kanału Noteckiego (Górnego) w Łochowie – [...]

Wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew stanowiących również pomniki przyrody, frezowanie pniaków

Znak sprawy: RZP.2710.47.2019.ZP3     ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew stanowiących również pomniki przyrody, frezowanie pniaków”.   Dotyczy postępowania [...]

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!! RZP.271.53.2019.ZP2 ............................. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

Data wszczęcia postępowania 17.05.2019 r. Zamawiający Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu [...]

Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego położonych na terenie Gminy Białe Błota.

uwaga!!!zmiana terminu składania ofert na 23.05.2019 r. do godziny 10:00 Znak sprawy: RZP.2710.48.2019.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną [...]

Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota

Znak sprawy: RZP.2710.44.2019.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota”.     Dotyczy postępowania o [...]

Nr sprawy RZP.271.40.2019.ZP3 Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota

Znak sprawy: RZP.2710.40.2019.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota”.    Dotyczy [...]

Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota

Znak sprawy: RZP.2710.37.2019.ZP3   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota”.     Dotyczy [...]

Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota

Znak sprawy: RZP.2710.21.2019.ZP3      ZAPYTANIE OFERTOWE   „Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota”.     Dotyczy postępowania o udzielenie [...]

nr sprawy: ZPI.271.2.2019.ZP2 Dostawa materiałów biurowych

Znak sprawy: ZPI.271.2.2019.ZP2   ZAPYTANIE  OFERTOWE   Dostawa materiałów biurowych   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych [...]

Obsługa geodezyjna dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w roku 2019

Białe Błota, dnia 2018-12-28 GPR1.2713.1.2018                 ZAPYTANIE OFERTOWE            Gmina Białe [...]

Znak sprawy: Or.2635.1.2018 Białe Błota, dnia 28.12.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Znak sprawy: Or.2635.1.2018 Białe Błota, dnia 28.12.2018 r.   ZAPYTANIE  OFERTOWE   Dostawa materiałów eksploatacyjnych Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej [...]

Znak sprawy: ZPI.271.117.2018.ZP2 Białe Błota, dnia 12.12.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej

Znak sprawy: ZPI.271.117.2018.ZP2 Białe Błota, dnia 12.12.2018 r.   ZAPYTANIE  OFERTOWE   Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci [...]

Budowa instalacji zewnętrznej gazu do budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Kościelnej 6

Zamawiający: Gmina Białe Błota zaprasza do złożenia oferty na: „Budowa instalacji zewnętrznej gazu do budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Kościelnej 6”. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących [...]

Znak sprawy: ZPI.271.109.2018.ZP2 Budowa uzupełnienia wentylacji w sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach

Znak sprawy: ZPI.271.109.2018.ZP2                Białe Błota, dnia 21.11.2018 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień poniżej [...]

nr sprawy: ZPI.271.102.2018.ZP2 - Budowa uzupełnienia wentylacji w sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT *****Znak sprawy: ZPI.271.102.2018.ZP2                Białe Błota, dnia 02.11.2018 [...]

Budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach

Znak sprawy:I.271.90.2018.ZP1                            [...]

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem stanowiącym własność Gminy Białe Błota, zlokalizowanym przy ul. Baryckiej 38 w Białych Błotach (działka nr 466/7),

ZAPYTANIE OFERTOWE   I.Nazwa usługi: Wykonanie zieleni przy budynku gminnym przy ul. Baryckiej 38 w Białych Błotach (działka nr 466/7)   II. Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe [...]

nr sprawy: ZPI.271.64.2018.ZP2 ......... Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu: Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na 2 etapy

  Białe Błota, dnia 12.09.2018 r. Znak sprawy: ZPI.271.64.2018.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji [...]

Znak sprawy: ZPI.271.62.2018.ZP2 ***** Pełnienie funkcji inspektora branży teletechnicznej na zadaniu: Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na 2 etapy

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora branży teletechnicznej na zadaniu: Budowa ulicy Betonowej w Białych [...]

Znak sprawy: ZPI.271.61.2018.ZP2 ****** Pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej na zadaniu: Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na 2 etapy

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej na zadaniu: Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z [...]

Znak sprawy: ZPI.271.60.2018.ZP2 ****** Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu: Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na 2 etapy

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu: Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach z [...]

Projekt budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem socjalno-szatniowym w miejscowości Ciele

Znak sprawy:ZPI.271.57.2018.ZP1                                    Białe Błota, dnia 24.08.2018 r.      ZAPYTANIE [...]

OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA, NR POSTĘPOWANIA ZPI.271.33.2018.ZP1.

Białe Błota, 14 maja 2018  r. Znak sprawy: ZPI. 271.33.2018.ZP1       ZAPYTANIE OFERTOWE    1. Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota zaprasza do złożenia [...]

Zamawiający Gmina Białe Błota zaprasza do złożenia oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Białe Błota.

GGW. 6341.27.2018                                      &nbs [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, NR POSTĘPOWANIA ZPI.271.32.2018.ZP1

  Białe Błota, dnia 9 maja 2018 r. Znak sprawy: ZPI.271.32.2018.ZP1 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji [...]

Pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej na zadaniu: " Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu" - Nr postepowania ZPI.271.27.2018.ZP1

  Białe Błota, dnia 26 kwietnia 2018 r. Znak sprawy: ZPI.271.27.2018.ZP1 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty [...]

Sprawa nr ZPI.271.25.2018.ZP2 Budowa lokalnej sieci komputerowej LAN wraz z dedykowaną siecią elektryczną

Znak sprawy: ZPI.271.25.2018.ZP2 Zaproszenie do złożenia oferty Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000,00 euro, na podstawie art. 4 pkt [...]

sprawa nr ZPI.271.26.2018.ZP1; Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu: „Budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu”

  Białe Błota, dnia 24 kwietnia 2018 r. Znak sprawy: ZPI.271.26.2018.ZP1 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE, Znak sprawy ZPI.21.2018.ZP2, Dostawa mebli biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota z podziałem na części .

UWAGA ZMIANA TERMINY SKŁADANIA OFERT 13.04.2018r. godz. 11.00.Zmiana formularza ofertowego .UWAGA! Dołączono wzór oświadczenia dla Wykonawcy.Znak sprawy: ZPI.271.21.2018.ZP2 Białe Błota, dnia 5 kwietnia 2018 r.   ZAPYTANIE  [...]

Znak sprawy: ZPI.271.20.2018.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej na zadaniu: „Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach”

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT : 13.04.2018. godz.10.00UWAGA! ZMODYFIKOWANO PROJEKT UMOWY.Znak sprawy: ZPI.271.20.2018.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do [...]

Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym

Znak sprawy: OR.8141.6.2018.SKA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem [...]

Pełnienie funkcji inspektora w specjalności sanitarnej na zadaniu: „Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach”

Znak sprawy: ZPI.271.16.2018.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora w specjalności sanitarnej na [...]

Opracowanie Studium Wykonalności oraz sporządzenie wniosku w generatorze wniosków dla projektu pn. Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27

Białe Błota, dnia 01.03.2018.       ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro   Podstawa prawna: Zamówienie będzie realizowane na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy [...]

Znak sprawy: I.271.12.2018.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji inspektora w specjalności ogólnobudowlanej na zadaniu: „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Szkoły Podstawowej w Łochowie”

Znak sprawy: I.271.12.2018.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora w specjalności ogólnobudowlanej na [...]

znak sprawy: I.271.9.2018.ZP2 Pełnienie funkcji inspektora w specjalności elektrycznej na zadaniu: „Budowa LEDowego oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota”

Znak sprawy: I.271.9.2018.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora w specjalności elektrycznej na [...]

Znak sprawy: I.271.4.2018.ZP2 Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota

ZAPYTANIE  OFERTOWE   Wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych [...]

Znak sprawy: I.271.5.2018.ZP2 Dostawa artykułów sanitarno – higienicznych

ZAPYTANIE  OFERTOWE   Dostawa artykułów sanitarno – higienicznych Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 30 000,00 euro, na podstawie [...]

Znak sprawy: I.271.2.2018.ZP2 Dostawa artykułów biurowych, druków akcydensowych, artykułów sanitarno – higienicznych, kopert oraz materiałów eksploatacyjnych, z podziałem na części

Znak sprawy: I.271.2.2018.ZP2   ZAPYTANIE  OFERTOWE   Dostawa artykułów biurowych, druków akcydensowych, artykułów sanitarno – higienicznych, kopert oraz materiałów eksploatacyjnych, z podziałem na [...]

Wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w latach 2018-2019

Białe Błota, dnia 2017-12-20 GPR.2713.2.2017   ZAPYTANIE OFERTOWE            Gmina Białe Błota z siedzibą przy ulicy Szubińskiej 7, 86 – 005 Białe Błota [...]

nr postępowania: I.2713.38.2017.KI Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Łochowie w ramach programu „Senior+”

ZAPYTANIE  OFERTOWE   Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Łochowie w ramach programu „Senior+”   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych [...]

Znak sprawy: I.2713.36.2017.ZP2 Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej

Znak sprawy: I.2713.36.2017.ZP2ZAPYTANIE  OFERTOWE   Pełnienie funkcji operatora infrastruktury odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej   Dotyczy postępowania o [...]

Pełnienie funkcji inspektora w specjalności elektrycznej na zadaniu: „Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gminy Białe Błota – oświetlenie terenu”

Znak sprawy: I.2713.37.2017.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora w specjalności elektrycznej na [...]

Obsługa geodezyjna dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2018-2019.

Białe Błota, dnia 2017-12-06   GPR.2713.1.2017         ZAPYTANIE OFERTOWE            Gmina Białe Błota z siedzibą przy ulicy Szubińskiej 7, [...]

nr sprawy I.2713.33.2017.ZP2 Pełnienie funkcji inspektora w specjalności elektrycznej na zadaniu: „Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gminy Białe Błota – oświetlenie terenu”

Białe Błota, dnia 28 listopada 2017 r. Znak sprawy: I.2713.33.2017.ZP2 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora w [...]

zaproszenie do złożenia oferty - plac zabaw

zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektów zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ,zakup oraz montaż elementów do placów zabaw oraz do siłowni zewnętrznych [...]

Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gminy Białe Błota - oświetlenie terenu

Znak sprawy: I.2713.14.2017.ZP2   ZAPYTANIE  OFERTOWE   Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gminy Białe Błota – oświetlenie terenu   Dotyczy postępowania o udzielenie [...]

pełnienie funkcji inspektora na zadaniu pn. budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Biale Błota

pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn. budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe BłotaZnak Sprawy: I.2721.64.2017.PRIGmina Białe Błota zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora [...]

pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn. budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota

Znak Sprawy: I.2721.63.2017.PRIGmina Białe Błota zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn. budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota.pełna treść zapytania: [...]

Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III. I.2713.27.2017.ZP1.

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

Zapytanie ofertowe "Zakup walca drogowego guma-guma" D.2721.21.2017

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636                   [...]

Zakup i montaż elementów do placu zabaw oraz do siłowni zewnętrznej w Białych Błotach

Białe Błota, dnia 16 sierpnia 2017 roku UE1.0410.9.2017      Zapytanie ofertowe     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY     W imieniu Gminy Białe Błota, z siedzibą przy ul. [...]

zapytanie ofertowe pn. Budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu

Znak sprawy: I.2713.25.2017.ZP2 Białe Błota, dnia 21 lipca 2017 r.     ZAPYTANIE  OFERTOWE   Budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o [...]

przedłużenie terminu składania ofert dotyczy: konkursu ofert na realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”,

dotyczy: konkursu ofert na realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”, ogłoszonego zarządzeniem [...]

Budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu

Znak sprawy: I.2713.18.2017.ZP2 Białe Błota, dnia 12 lipca 2017 r.     ZAPYTANIE  OFERTOWE   Budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o [...]

Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerową na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce konkurs nr RPKP.03.5.02-IZ.00-04-095/17

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro oraz 20.000,00 zł netto Gmina Białe Błota, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota” w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-106/17

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro oraz 20.000,00 zł netto Gmina Białe Błota, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia [...]

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza:   konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad [...]

"Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap II".

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

"Zakup Walca drogowego guma guma" I.2713.15.2017.ZP1

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

Zapytanie ofertowe na: „wykonanie usług wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota z wyłączeniem wyceny nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej

Białe Błota, dnia 24 maja 2017 r. GPR.6812.3.2017         ZAPYTANIE OFERTOWE   Gmina Białe Błota z siedzibą przy ulicy Szubińskiej 7, 86 – 005 Białe Błota zwraca się z prośbą o [...]

"Projekt oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota".

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

"Zakup walca guma-guma"

Gmina Białe Błota 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 NIP 5542841796  REGON 092350636   Znak [...]

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym”

I. Opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy: 1. Kolonie należy zorganizować w terminie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r. 2. Wiek uczestników: dzieci w wieku 6-16 lat z terenu Gminy Białe Błota. 3. Liczba uczestników – minimum 60 [...]

OR.2713.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy: Artykuły biurowe, Druki akcydensowe, Artykuły sanitarno – higieniczne Koperty, Materiały eksploatacyjne

Białe Błota, dnia 13.01.2017 Znak sprawy: OR.2713.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro 1. Zamawiający: Gmina Białe Błota KUJAWSKO - POMORSKIE [...]

Zakup ciągnika rolniczego, 2 przyczep, kosiarki bijakowej z koszem oraz kosiarki mulczarki

Przedmiotem zamówienia jest zakup: a.      ciągnika rolniczego: rok produkcji od 1990 do 1997; moc: 70 – 100 KM; możliwość podłączenia dwóch przyczep z wywrotem, możliwość [...]

Zakup walca drogowego guma - guma

Przedmiotem zamówienia jest zakup walca drogowego guma – guma: a.      koła pompowane pneumatycznie, b.      pełne [...]

'Zakup z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Białe Błota'

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Białe BłotaZamawiający:                              [...]

"Zakup z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Białe Błota"

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego dla Gminy Białe BłotaZamawiający:                              [...]

Pełnienie funkcji operatora infrastruktury, odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szerokopasmowej

Zamawiający:                              Gmina Białe [...]

Wykonanie remontu: łazienki na I piętrze, klatki schodowej oraz holu na parterze budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7

Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ, tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej):   w miejscu: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 [...]

wykonanie Studium Wykonalności dla projektu o tytule: „Budowa ulicy Kaplicznej wraz z parkingiem w miejscowości Białe Błota”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności dla projektu o tytule: „Budowa ulicy Kaplicznej wraz z parkingiem w miejscowości Białe Błota”, planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu [...]

Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach

W imieniu Wójta gminy Białe Błota zapraszam do składania ofert na:"Budowę chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach"Termin składania ofert: 30.08.2016 r. godz. 10:00. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy [...]

"Sporządzenie metryki przejazdu oraz zbadanie natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych zlokalizowanych na terenie gminy Białe Błota"

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 786-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:"Sporządzenie metryki przejazdu oraz zbadania natężenia ruchu drogowego na [...]

Świadczenie usług pompowania i wywozu wód opadowych na terenie gminy Białe Błota.

Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty na:Świadczenie usług pompowania i wywozu wód opadowych na terenie gminy Białe Błota. Termin składania ofert: 10.08.2016 r. godz. 14:00.  [...]

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 340/2 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota

W imieniu Wójta Gminy Białe Błota zapraszam do złożenia oferty na:"Przebudowę drogi gminnej na działce nr 340/2 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota".Termin składania ofert: 21.07.2016 r. godz. 12:00. Miejsce składania ofert: [...]

Dostarczenie 88 sztuk sadzonek drzewek oraz krzewów wraz z usługą nasadzenia

Gmina Białe Błota KUJAWSKO - POMORSKIE ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia: Dostarczenie 88 sztuk sadzonek drzewek oraz krzewów wraz z usługą nasadzenia [...]

Naprawa dróg utwardzonych na terenie gminy Białe Błota w latach 2016-2017

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 786-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:"Naprawa dróg utwardzonych na terenie gminy Białe Błota w latach [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota ETAP II – oświetlenie sodowe

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 786-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota ETAP II – [...]

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota ETAP I – oświetlenie typu LED

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 786-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota ETAP I – [...]

Nasadzenie 150 szt. drzew na terenie gminy Białe Błota wraz z pielęgnacją do dnia 31.12.2017 r

Gmina Białe Błota KUJAWSKO - POMORSKIE ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota  zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia:   "Nasadzenie 150 szt. drzew na terenie gminy Białe Błota wraz z pielęgnacją do dnia [...]

Nasadzenie drzew wraz z 2 letnią pielęgnacją na terenie gminy Białe Błota

I. USŁUGA: „Nasadzenie drzew wraz z dwuletnią pielęgnacją na terenie gminy Białe Błota”     II. OPIS WYKONYWANEJ USŁUGI   Nasadzenia:  Posadzenie 150 szt. drzewek Klon pospolity „Globosum” [Acer [...]

Zakup kruszywa z recyklingu z transportem na teren gminy Białe Błota

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 786-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:"Zakup kruszywa z recyklingu z transportem na teren gminy Białe Błota"Zapytanie [...]

Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Białych Błotach..

Zamawiający: Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.:  Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Białych [...]

Dostawa artykuły biurowe, druki akcydensowe, koperty, artykuły sanitarne, materiały eksploatacyjne do Urzędu Gminy Białe Błota w 2016 r.

ZAPYTANIE CENOWE zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 [i]euro   1.   Zamawiający:    Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE  [...]

Świadczenie usług pompowania i wywozu wód opadowych na terenie gminy Białe Błota

Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota; NIP 554-28-41-796 zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług pompowania i wywozu wód opadowych na terenie gminy Białe Błota. Zapytanie ofertowe [...]

Pełnienie funkcji operatora infrastruktury, odpowiedzialnego za serwisowanie i administrowanie infrastrukturą sieci szeroko pasmowej.

Zamawiający:    Gmina Białe Błota  KUJAWSKO - POMORSKIE ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota zaprasza do złożenia oferty na:  Pełnienie funkcji operatora infrastruktury, odpowiedzialnego za serwisowanie [...]

Przewóz kruszywa pochodzącego z recyclingu z placu położonego w Przyłękach na plac przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYW imieniu Gminy Białe Błota, z siedzibą przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach, zapraszam do złożenia oferty na przewóz kruszywa pochodzącego z recyclingu z placu położonego w Przyłękach na plac przy [...]

W imieniu Gminy Białe Błota, z siedzibą przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach, zapraszam do złożenia oferty na aktualizację ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   W imieniu Gminy Białe Błota, z siedzibą przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach, zapraszam do złożenia oferty na aktualizację ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Białe [...]

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015 r.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca na wykonanie usługi planuje przeznaczyć na [...]

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015r.

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Białe Błota w 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca na wykonanie usługi planuje przeznaczyć na jego [...]

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Białe Błota

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W związku z faktem, że Zleceniodawca na wykonanie usługi planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO, umowa będzie realizowane na podstawie [...]

metryczka