Konkursy ofert

Konkursy ofert

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białe Błota w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

OGŁOSZENIE NR 1/2020 WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białe Błota w 2020 roku  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. [...]

Konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2019 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”

 Wójt Gminy Białe Błotaogłasza:konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2019 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”, na podstawie  art. 48 i [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2019 r. Zarządzeniem  Nr 6/2019 (Zarz zm.8/2019) Wójta Gminy Białe Błota na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2019 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2019 r. Zarządzeniem Nr 6/2019 (Zarz zm. 8/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.) Wójta Gminy Białe Błota na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr [...]

Konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku

Wójta Gminy Białe Błota ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2018 r. Zarządzeniem SG.0050.5.2018 r. Wójta Gminy Białe Błota na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu  24 stycznia 2018 r. Zarządzeniem SG.0050.5.2018 r. Wójta Gminy Białe Błota  na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. przez organizacje [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 stycznia 2018 r. Zarządzeniem SG.0050.1.2018 r. Wójta Gminy Białe Błota na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu  5 stycznia 2018 r. Zarządzeniem SG.0050.1.2018 r. Wójta Gminy Białe Błota  na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje [...]

profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”, na podstawie  art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 [...]

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”, na podstawie art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 [...]

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”,

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza:   konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”, na [...]

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach, ul. Centralna 27

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach, ul. Centralna 27   Wymagania, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora [...]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota" w 2017 r. (dziewczęta urodzone w 2005 r.)

Zarządzenie nr SG.0050.24.2017 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatora programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka [...]

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie nr SG.0050.25.2017 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatora programu zdrowotnego pn. „Zapobieganie występowaniu [...]

Unieważnienie konkursu ofert w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” w 2017 r.

Zarządzenie nr SG.0050.23.2017 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i [...]

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych”

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza:   konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych”, na podstawie  art. 48 i 48b ustawy z [...]

konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” (podanie szczepionki dziewczętom urodzonym w 2005 r.)

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza:   konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r.  pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” (podanie [...]

profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”.

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza:konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2017 r. pod nazwą „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”, na podstawie  art. [...]

Konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2016 r. pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” (podanie szczepionki dziewczętom urodzonym w 2004 r.)

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza:   Konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2016 r. pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” (podanie szczepionki [...]

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza: konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2015-2016 pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” (podanie szczepionki [...]

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Zarządzenie nr SG.0050.25.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia  7 kwietnia 2015 r.   w sprawie   ogłoszenia   wyników   otwartego  konkursu ofert na realizację zadania [...]

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr SG.0050.14.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia  6 marca 2015 r.   w sprawie   ogłoszenia   wyników   otwartego  konkursu ofert na realizację zadania [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasz otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 2Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25 stycznia 2013w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność [...]

Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy wśród dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2011 do 2012

Wójt Gminy Białe Błotaogłasza: konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2011-2012 dla uczniów szkół podstawowych Gminy Białe Błota pn.„Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2011-2012 dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych ” na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z d

Wójt Gminy Białe Błotaogłasza: konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2011-2012 dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych ” na podstawie art. 48 ust. 4 [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku p

Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 9 lutego 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r. przez organizacje prowadzące [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poży

 WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTAOgłasza :otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w 2010 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie zorganizowania „czwartków lekkoatletycznych” w 2010 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTAOgłasza :otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie zorganizowania „czwartków lekkoatletycznych” w 2010 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2010 na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu kwalifikowanego w 2010 r. przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanegona terenie Gminy Białe Błota w 2010 r. I.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację [...]

Wójt Gminy Białe Błota otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie konserwacji i zagospodarowania stawów gminnych wraz z porządkowaniem terenu:

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA Ogłasza otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie utrzymywania;- urządzania terenów rekreacyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego młodzieży.  Konkurs [...]

Wójt Gminy Białe Błota otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie zorganizowania czwartków lekkoatletycznych w 2009 r.

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA Ogłasza: otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie zorganizowania czwartków lekkoatletycznych w 2009 r.Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania zadania publicznego [...]

Wójt Gminy Białe Błota Ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA Ogłasza: otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w 2009 r.Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania zadania [...]

Wójt Gminy Białe Błota ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanegona terenie Gminy Białe Błota w 2009 r.Oferty, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać [...]

KONKURS - UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA ogłasza : otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa w 2008 r. przez organizacje pozarządowe, [...]

Otwarty Konkurs Ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Białe Błota w 2008 r.

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanegona terenie Gminy Białe Błota w 2008 r.  I.       Wysokość środków publicznych [...]

„Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych”

Wójt Gminy Białe Błotaogłasza: konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w 2008 r. dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA Ogłasza : otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu w 2008 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w [...]

Zarządzenie Nr 124/2008

Wójt Gminy Białe Błotaogłasza:konkurs ofert na profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w 2008 r. dla mieszkańców Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej [...]

Realizacja programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Białe Błota

Wójt Gminy Białe Błotaogłasza: konkurs ofert na profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w 2007 r. dla mieszkańców Gminy Białe Błota.Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej [...]

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTAogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach86-005 Białe Błota ul. Czysta 1a   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego w 2007 r.

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA Ogłasza :   otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego w 2007 r. przez organizacje [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami w miejscowości Białe Błota w 2007 r.

WÓJT GMINY  BIAŁE  BŁOTA Ogłasza :   otwarty konkurs ofert  na wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dzieci z rodzin zagrożonych [...]

metryczka