Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy

- rejestr zarządzeń Wójta Gminy,
- rejestr interpelacji i zapytań radnych,
- rejestr uchwał Rady Gminy,
- stały rejestr wyborców
- rejestr mieszkańców ,
- księga ślubów,
- księga urodzeń,
- księga zgonów,
- rejestr wydanych dowodów osobistych,
- ewidencja podmiotów gospodarczych,
- rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- rejestr zamówień publicznych,
- ewidencja gruntów
- rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- rejestr decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę,
- rejestr pozwoleń na budowę,
- ewidencja oddanych do użytkowania obiektów budowlanych,
- ewidencja rozpoczynanych obiektów budowlanych,
- ewidencja zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
- ewidencja zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
- rejestr delegacji,
- rejestr zaświadczeń o dochodzie z gospodarstwa rolnego,
- rejestr decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku leśnego,
- ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych
- rejestr zbiorów danych osobowych

metryczka


Wytworzył: Skarbnik (23 lipca 2003)
Opublikował: Filip Dobiszewski (23 lipca 2003, 11:54:45)

Ostatnia zmiana: Mieszko Siemiński (11 czerwca 2015, 09:26:09)
Zmieniono: aktualizacja spisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29309