Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dla inwestycji pn. Budowa 63 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dróg wewnętrznych na działkach o nr ew. 39 i 61/1 w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn. "Budowa 63 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dróg wewnętrznych na działkach o nr ew. 39 i [...]

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Przedsięwzięcia polegającego na zmianie asortymentu produkcji ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącej hali na działce nr 427/2 w Lisim Ogonie, ul. Usługowa 5”

Białe Błota, dnia 26 września 2019 r. OŚ.6220.8.2019.OŚ5   ZAWIADOMIENIE       Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji [...]

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej w Prądkach

OŚ.6220.4.2019.OŚ.5                                      & [...]

Dotyczy oceny oddziaływania na środowisko w sprawie dotyczącej budowy zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych w Przyłękach

Dotyczy sprawy znak: OŚ.6220.5.2019.OŚ5                        Białe Błota, dnia 3 lipca 2019 r. OBWIESZCZENIE [...]

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa parku maszynowego...." w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Ceramicznej

Dotyczy sprawy znak:  KOŚ.6220.12.2018     ZAWIADOMIENIE         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Dotyczy decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie asortymentu produkcji wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w hali produkcyjno-magazynowej w Lisim Ogonie przy ul. Usługowej

ZAWIADOMIENIE             Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), Wójt [...]

Dotyczy wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym..." w Przyłękach przy ul Biznesowej

Białe Błota, dnia  15 maja 2019 r. OŚ.6220.5.2019.OŚ5   OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA               Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 [...]

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu, dotyczy wniosku do spraw znak: OŚ.6220.47.2015.KOŚ i OŚ.6220.48.2015.KOŚ

Białe Błota, dnia 6 grudnia 2018 r.  OŚ.6220.47.2015.KOŚ OŚ.6220.48.2015.KOŚ Z A W I A D O M I E N I E O PRZEDŁUŻENIU TERMINU    Wójt Gminy Białe Błota, [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla „Rozbudowy istniejącej fermy drobiu, obejmującej budowę 10 nowych budynków inwentarskich w m. Ciele, gm. Białe Błota".

Białe Błota, dnia 7 listopada 2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.47.2015.KOŚ OBWIESZCZENIE              Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla „Rozbudowy istniejącej fermy drobiu, obejmującą budowę 5 nowych budynków inwentarskich w m. Ciele, gm. Białe Błota".

Białe Błota, dnia 7 listopada 2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.48.2015.KOŚ OBWIESZCZENIE              Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 5/2018

Białe Błota, dnia 23.10.2018 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.50.2017 ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o powołaniu biegłego w postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk, w m. Ciele"

Białe Błota, dnia 8 października 2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.47.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o powołaniu biegłego w postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 311 000 stanowisk, w m. Ciele"

Białe Błota, dnia 8 października 2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.48.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE             Na podstawie art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Zawiadomienie o wystąpieniu do RDOŚ i PPIS o ponowne uzgodnienie raportu przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich, w m Cielu".

Białe Błota, dnia 5 września 2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.47.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE             Na podstawie art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu [...]

Zawiadomienie o wystąpieniu do RDOŚ i PPIS o ponowne uzgodnienie raportu przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich, w m Cielu".

Białe Błota, dnia 5 września 2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.48.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE             Na podstawie art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu [...]

Zawiadomienie o zakończeniu weryfikacji kręgu stron postępowania, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków w m. Ciele"

Białe Błota, dnia 17 sierpnia 2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.47.2015.KOŚ   ZAWIADOMIENIE    Na podstawie art. 7, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Zawiadomienie o zakończeniu weryfikacji kręgu stron postępowania, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków w miejscowości Ciele”

Białe Błota, dnia 17 sierpnia 2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.48.2015.KOŚ     ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 7, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa centrum spedycyjnego -obręb Lisi Ogon, gm. Białe Błota"

Białe Błota, dnia 8 sierpnia 2018 r.  Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.22.2018       ZAWIADOMIENIE  Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej dla inwestycji pn. Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów na terenie należącym do PUK TARO Sp. z o.o. – działka nr ewid. 258/20, Lisi Ogon, gm. Białe Błota

Białe Błota, dnia 31 lipca 2018 r.WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.32.2017     ZAWIADOMIENIE  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

Zawiadomienie o przedłużeniu weryfikacji kręgu stron dla inwestycji pn. Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich w m. Ciele, gm. Białe Błota

Białe Błota, dnia 29 czerwca 2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.48.2015.KOŚ   ZAWIADOMIENIE    Na podstawie art. 7, art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu weryfikacji kręgu stron dla inwestycji pm. Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich w m, Ciele, gm. Białe Błota

Białe Błota, dnia 29 czerwca 2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.47.2015.KOŚ   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 7, art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla "uruchomienia instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota"

Białe Błota, dnia 12 czerwca 2018 r.    WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.24.2017       ZAWIADOMIENIE    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownej weryfikacji kręgu stron postępowania dla: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich, na działce o nr ewid. 183/14, 183/21 i 183/25 w miejscowości Ciele”.

Białe Błota, dnia 30.05.2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.47.2015.KOŚ   ZAWIADOMIENIE    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownej weryfikacji kręgu stron postępowania, dla: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich, na działce o nr ewid. 183/26 w miejscowości Ciele, gm. Białe Błota”

Białe Błota, dnia 30.05.2018 r.  WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.48.2015.KOŚ   ZAWIADOMIENIE    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy NOVACODE Sp. z o.o.

Białe Błota, dnia 28 maja 2018 r.  Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.12.2018     ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - „BOHAMET" S.A."

Białe Błota, dnia 24.05.2018 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.1.2018   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi powiatowej 1535 Łochowo-Zamość

Białe Błota, dnia 13.04.2018 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.2.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa centrum spedycyjnego w Lisim Ogonie - rejon ul. Kurierskiej

Białe Błota, dnia 27.03.2018 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.6.2018   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2018

Białe Błota, dnia 08.03.2018 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.42.2017 ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Białe Błota, dnia 22.02.2018 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.24.2017   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

zawiadomienie Wójta w sprawie przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko

Białe Błota, dnia 21.02.2018 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.32.2017   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - rozbudowa drogi powiatowej Łochowo-Zamość

Białe Błota, dnia 16.01.2018 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.2.2018 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 [...]

zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - BOHAMET SA

Białe Błota, dnia 16.01.2018 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.1.2018   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustaleń środowiskowych dla przedsięwzięcia - decyzja nr 11/2017

Białe Błota, dnia 29.12.2017 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.48.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE  Działając na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań nr 10/2017

Białe Błota, dnia 29.12.2017 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.47.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie: - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dz. nr 38/2 w Kruszynie Krajeńskim

Białe Błota, dnia 22.11.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.50.2017 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 9/2017 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 20.11.2017 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.41.2017 ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej fermy drobiu w Cielu o 10 nowych budynków inwentarskich na dz. nr 183/14, 183/21 i 183/25 w Cielu

Białe Błota, dnia 12.10.2017 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.47.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej fermy drobiu w Cielu o 5 nowych budynków inwentarskich na dz. nr 183/26 w Cielu

Białe Błota, dnia 12.10.2017 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.48.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 8/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 04.10.2017 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.6.2017 ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działkach nr 46/6 i 44/1 w Kruszynie Krajeńskim

Białe Błota, dnia 07.09.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.42.2017 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - działki nr 89/3, 89/4 i 95 w Cielu

Białe Błota, dnia 29.08.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.41.2017 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 28.08.2017 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.2.2017 ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/2017

Białe Błota, dnia 17.08.2017 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.38.2016.KOŚ ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 5/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota,16.08.2017 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.11.2017 ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na dz. nr 258/20 w Lisim Ogonie

Białe Błota, dnia 27.06.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.32.2017   ZAWIADOMIENIE   Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działce nr 168/31 w Lisim Ogonie

Białe Błota, dnia 23.06.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.29.2017 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BiałeBłota,dnia16.05.2017    WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ.6220.1.2017 ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.05.2017 r.

Białe Błota, dnia 15.05.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.24.2017 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 25.04.2017 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.53.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - magistrala wodociągowa Ciele - Łochowo

Białe Błota, dnia 17.03.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota OŚ.6220.34.2016. KOŚ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. [...]

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowej na działce 67/5 LP w Białych Błotach

Białe Błota, dnia 08.03.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.11.2017 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej na działce nr 20/20 w Kruszynie Krajeńskim

Białe Błota, dnia 03.03.2017 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.20.2016.KOŚ ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działce 255/4 położonej w Lisim Ogonie

Białe Błota, dnia 01.03.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.6.2017 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Białe Błota, dnia 14.02.2017 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.53.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 09.02.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.2.2017 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Białe Błota, dnia 26.01.2017 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.1.2017 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 16.12.2016 r. Wójt Gminy Białe Błota   OŚ.6220.20.2016. KOŚ   ZAWIADOMIENIE   Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa magistrali wodociągowej Ciele - Łochowo

Białe Błota, dnia 30.11.2016 r. Wójt Gminy Białe Błota OŚ.6220.34.2016 KOŚ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6/2016

Białe Błota, dnia 22.11.2016 r.   WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.50.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 11.10.2016 r. Wójt Gminy Białe Błota OŚ.6220.27.2016. KOŚ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu materiałów w sprawie

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA                                                  [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Białe Błota o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Białe Błota, dnia 19.09.2016 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.50.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński - ul. Kościelnej w Cielu"

Białe Błota, dnia 19.09.2016 r. Wójt Gminy Białe Błota OŚ.6220.27.2016 KOŚ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 31.05.2016 r. Wójt Gminy Białe Błota OŚ.6220.7.2016. KOŚ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 09.05.2016 r. Wójt Gminy Białe Błota OŚ.6220.7.2016. KOŚ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/2016 o uwarunkowaniach środowiskowych

Białe Błota, dnia 26.03.2016 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.37.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2016

Białe Błota, dnia 23.03.2016 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.57.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 16.03.2016 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.58.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

zawiadomienie o o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (znak sprawy:OŚ.6220.37.2015.KOŚ)

Białe Błota, dnia 18.02.2016 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.37.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 14.12.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.14.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/2015

Białe Błota, dnia 27.11.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.13.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej znak OŚ.6220.14.2014.KOŚ

Białe Błota, dnia 27.11.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.69.2014.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania administracyjnego

Białe Błota, dnia 04.11.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.14.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęciu postępowania administracyjnego

Białe Błota, dnia 19.10.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.13.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko

Białe Błota, dnia 28.08.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.69.2014.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 3/2014

  Białe Błota, dnia 05.08.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.32.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji 5/2015

    Białe Błota, dnia 17.07.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.9.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4/2015

  Białe Błota, dnia 30.06.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.15.2014.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Białe Błota, dnia 17.06.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.9.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomie o przystąpieniu do przeprowadzenia Oceny oddziaływania na środowisko

  Białe Błota, dnia 08.06.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.15.2014.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej 3/2015

  Białe Błota, dnia 07.05.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.33.2014.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej

  Białe Błota, dnia 05 .05.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.3.2015.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

      Białe Błota, dnia 09.03.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.33.2014.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o śrdodowiskowych uwarunkowaniach

  Białe Błota, dnia 23.01.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.58.2014.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.58.2014.KOŚ z 23.01.2015 r.

  Białe Błota, dnia 23.01.2015 r. Wójt Gminy Białe Błota OŚ.6220.58.2014. KOŚ OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach

  Białe Błota, dnia 12.01.2015 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.60.2014.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

obwieszczenie

  WÓJT GMINYBIAŁE [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Białe Błota, dnia 03.10.2014 r. Wójt Gminy Białe Błota OŚ.6220.58.2014. KOŚ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

zawiadomienie

  Białe Błota, dnia 11.08.2014 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.34.2014.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji 2/2014

  Białe Błota, dnia 28.05.2014 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.53.2013.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadminie o wydaniu decyzji

  Białe Błota, dnia 18.03.2014 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.9.2014.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 10/2013

  Białe Błota, dnia 23.12.2013 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.17.2012.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadimienie o wydaniu decyzji środowiskowej

  Białe Błota, dnia 12.11.2013 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.25.2013.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadmienie o wydaniu decyzji

  Białe Błota, dnia 09.10.2013 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.64.2013.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Białe Błota, dnia 05.08.2013 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.64.2012.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 8/2013

  Białe Błota, dnia 23.07.2013 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.27.2013.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Białe Błota, dnia 04.06.2013 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.29.2013.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej

  Białe Błota, dnia 04.06.2013 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.29.2013.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/2013 z dnia 26.04.2013

  Białe Błota, dnia 26.04.2013 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.47.2012.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 1/2013 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Białe Błota, dnia 05.02.2013 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.48.2012.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

informację o wydaniu decyzji środowiskowej nr 10/2012

  Białe Błota, dnia 20.12.2012 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.46.2012.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 9/2012

  Białe Błota, dnia 10.12.2012 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.47.2012.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

informacja o wydaniu decyzji środowiskowej nr 8/2012

  Białe Błota, dnia 05.12.2012 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.9.2012.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Informacja o przystąpienie do oceny oddziaływania na środowisko

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. [...]

Zawiadomienie o o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

  Białe Błota, dnia 02.07.2012 r. WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA OŚ.6220.12.2012.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

informacja o wydaniu decyzji umarzającej dla przedwzięcia pod nazwą "modernizacja kotłowni przyzakładowej na działce nr 772/51, obręb Białe Błota

  Białe Błota, dnia 24.04.2012 r. WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTAOŚ.6220.38.2011.KOŚZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

informacja o wydanej decyzji o śrosowiskowych uwarunkowaniach nr5/2012

  Białe Błota, dnia 11.04.2012 r. WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTAOŚ.6220.5.2012.KOŚZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

informacja o wydaniu decyzji środowiskowej nr 4/2012

Białe Błota, dnia 29.03.2012 r. WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTAOŚ.6220.37.2012.KOŚZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 3/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpienie do oceny oddziaływania na środowisko

                                         &nbs [...]

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 1/2012

  Białe Błota, dnia 30.01.2012 r. WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTA OŚ.6220.42.2011.KOŚ      ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i [...]

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej nr 1/2012, znak: OŚ.6220.32.2011.KOŚ

OŚ.6220.32.2011.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej nr 12/2011

                                         &nbs [...]

Decyzja nr 12/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/2011, znak OŚ.6220.15.2011.KOŚ

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 10/2011, znak: OŚ.6220.13.2011.KOŚ

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 9/2011 znak: OŚ.6220.25.2011.KOŚ

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, KOŚ.6220.26.2011

  Białe Błota, dnia 21.11.2011 r. KOŚ.6220.26.2011 ZAWIADOMIENIE  Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późń. zm) zawiadamiam o [...]

Postanowienie odstepujące od od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości 3,45 km”.

  Białe Błota, dnia 18.11.2011 r. Wójt Gminy Białe Błota KOŚ.6220.26.2011    POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Białe Błota, OŚ.6220.15.2011.KOŚ

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. [...]

Zawiadomienie Wójta Gminy Białe Błota, znak OŚ.6220.13.2011.KOŚ

OŚ.6220.13.2011.KOŚ                                      & [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 8/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach

  OŚ.6220.17.2011.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach

  OŚ.6220.20.2011.KOŚ ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/2011, KOŚ.6220.3.2011

  Białe Błota, dnia 04.08.2011 r. WÓJT GMINYBIAŁE [...]

Zawiadomienie - zebranie dowodów KOŚ.6220.3.2011

                                         &nbs [...]

Postanowienie, KOŚ.6220.3.2011

                                         &nbs [...]

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wniosku zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie danych OŚ.6220.13.2011.KOŚ

 OŚ.6220.13.2011.KOŚ                                     & [...]

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wniosku zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie danych OŚ.6220.15.2011.KOŚ

 OŚ.6220.15.2011.KOŚ                                     & [...]

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wniosku zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie

OŚ.6220.3.2011.KOŚ                                      &n [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/2011

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania, znak KOŚ.6220.3.2011

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2011

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2011

 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 22/2010

  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 21/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                           [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 20/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach, KOŚ-7624-79/2010

ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 19/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 18/2010, znak: KOŚ-7624-72/2010

ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 17/2010, znak: KOŚ-7624-71/2010

                                         ZAWI [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 15/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 14/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 13/2010

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania i przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 11/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

Decyzja nr 10/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

Decyzja nr 9/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o zebraniu dowodów KOŚ-7624-48/2010

ZAWIADOMIENIE                           Zgodnie z art. 10 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie KOŚ-7624-47/2010

ZAWIADOMIENIE                           Zgodnie z art. 10 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania [...]

Postanowienie KOŚ-7624-48/2010

                                         &nbs [...]

Postanowienie

POSTANOWIENIE                      Na podstawie  art.  63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 8/2010

KOŚ-7624-37/2010 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania KOŚ-7624-48/2010

ZAWIADOMIENIE                           Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/2010

KOŚ-7624-29/2010 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/2010

KOŚ-7624-29/08/09/2010 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 5/2010

KOŚ-7624-15/2010 ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie, znak: KOŚ-7624-60/09/2010

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTA KOŚ-7624-60/09/2010 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

Zawiadomienie z dnia 12.02.2010 r.

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTA KOŚ-7624-29/08/09/2010 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art. 90 oraz art. 94 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2010, znak: KOŚ-7624-54/08/10

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTA KOŚ-7624-54/09/10 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

Decyzja nr 2/2010, KOŚ-7624-54/09/10

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTAKOŚ-7624-54/09/10  DECYZJA NR   2/2010O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, KOŚ-7624-5/2010

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ- 7624-5/2010   ZAWIADOMIENIE                           Zgodnie z art. 49 i [...]

Zawiadomienie, KOŚ-7624-29/08/09/2010

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 1/2010, KOŚ-7624-29/09/2010

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTA KOŚ-7624-29/09/2010 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

Postanownie, KOŚ-7624-54/09/10

POSTANOWIENIE                      Na podstawie  art.  63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 27/2009, KOŚ-7624-19/08/09

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTA KOŚ-7624-19/08/09 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 26/2009, KOŚ-7624-50/09

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTA KOŚ-7624-50/09 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

Decyzja nr 27/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach, KOŚ-7624-19/08/09

DECYZJA NR    27/2009O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt  1, art. 46a ust 7 pkt 4, art. 46a ust. 7a oraz  art. 56  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. [...]

Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości, KOŚ-7624-19/08/09

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTA KOŚ-7624-19/08/09 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, KOŚ-7624-54/09

WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA KOŚ- 7624-54/09   ZAWIADOMIENIE                           Zgodnie z art. 49 i 61 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 25/2009, znak KOŚ-7624-30/09

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTA KOŚ-7624-30/09 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej nr 24/2009, KOŚ-7624-28/09

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTA KOŚ-7624-28/09 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 23/2009

WÓJT GMINY  BIAŁE BŁOTA   KOŚ- 7624-41/09     ZAWIADOMIENIE                           [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 22/2009

WÓJT GMINY  BIAŁE BŁOTA   KOŚ- 7624-43/09     ZAWIADOMIENIE                           [...]

Decyzja nr 22/2009, znak KOŚ-7624-43/09

DECYZJA NR   22/2009 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH   Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 21/2009

ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 20/2009

ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

decyzja KOŚ-7624-26/09

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie, KOŚ-7624-25/09

ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zebrane Materiały KOŚ-7624-42/09

                                         &nbs [...]

KOŚ-7624-43/09 Postanowienie

                                         &nbs [...]

Postanowienie, KOŚ-7624-26/09

POSTANOWIENIE                     Na podstawie  art.  63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o zebranych materiałach. KOŚ-7624-26/09

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Proejktu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Białe Błota w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późń. zm.),  informuję o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, KOŚ-7624-43/09

ZAWIADOMIENIE                           Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 17/2009, KOŚ-7624-18/09

ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Decyzja nr 17/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach, KOŚ-7624-18/09

DECYZJA NR   17/2009O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 16/2009, KOŚ-7624-21/09

ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Decyzja nr 16/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach, KOŚ-7624-21/09

DECYZJA NR   16/2009O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Postanowienie, KOŚ-7624-21/09

POSTANOWIENIE                      Na podstawie  art.  63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Postanowienie, KOŚ-7624-18/09

                   POSTANOWIENIE                      Na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, KOŚ-7624-26/09

ZAWIADOMIENIE                          Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania [...]

Deczyja o środowiskowych uwarunkowaniach, KOŚ-7624-19/09

WÓJT GMINYBIAŁE BŁOTAKOŚ-7624-19/09  DECYZJA NR   15/2009O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej, KOŚ-7624-9/09

KOŚ-7624-9/09 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej

 KOŚ-7624-20/09 ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Postanowienie Wójta Gminy Białe Błota, KOŚ-7624-19/09

POSTANOWIENIE                      Na podstawie  art.  63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiaodmienie o wszczęciu postępowania, KOŚ-7624-21/09

ZAWIADOMIENIE                          Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, KOŚ-7624-19/09

ZAWIADOMIENIE                          Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, KOŚ-7624-18/09

ZAWIADOMIENIE                          Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej, KOŚ-7624-29/08/09

ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Ogłoszenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

                                        OGŁOSZENIE WÓJTA [...]

Decyzja nr 9/2009, znak: KOŚ-7624-5/09

DECYZJA NR      9/2009O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Zawiadomienie, KOŚ-7624-29/08/09

ZAWIADOMIENIE               Na podstawie art.  33 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiałów, KOŚ-7624-5/09

ZAWIADOMIENIE            o zebraniu materiałów i dowodów [...]

Decyzja nr 6/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach,

DECYZJA NR   6/2009O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, w związku z  art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, KOŚ-7624-5/09

POSTANOWIENIE                      Na podstawie  art.  63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, KOŚ-7624-29/08/09

ZAWIADOMIENIE              Na podstawie art.  33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów.

ZAWIADOMIENIE              Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późń. [...]

Decyzja nr 4/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA NR     4/2009O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt  1, art. 46a ust 7 pkt 4, art. 46a ust. 7a oraz  art. 56  ustawy z dnia 27 kwietnia [...]

Postanowienie odstepujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, KOŚ-7624-2/09

POSTANOWIENIE                      Na podstawie  art.  63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

metryczka